S ponosom objavljujemo da je Udruga ZELENI PLAN osvojila prestižnu nagradu Ininog Zelenog Pojasa za 2024. godinu za svoj projekt “Zeleni plan za čišći Jadran”. Ove godine je na natječaj pristiglo čak 158 ideja, a naš projekt je prepoznat kao jedan od 15 najboljih koji će doprinijeti očuvanju okoliša i promociji održivog razvoja.

Program Zeleni Pojas, koji je pokrenula INA, namijenjen je svim organizacijama civilnog društva, javnim i obrazovnim ustanovama, parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj. Cilj programa je poticanje zaštite okoliša te promocija održivog razvoja kroz realizaciju inovativnih i korisnih ideja.

O projektu “Zeleni plan za čišći Jadran”

Projekt “Zeleni plan za čišći Jadran” fokusiran je na revitalizaciju i zaštitu Jadranskog mora putem razvoja GIS platforme koja omogućava mapiranje onečišćenja i koordinaciju čišćenja podmorja od strane dobrovoljaca na području otoka Hvara. Ovaj projekt uključuje lokalnu zajednicu kroz edukaciju i kampanju za podizanje svijesti o važnosti očuvanja morskog okoliša.

Projekt započinje inicijalnom akcijom čišćenja podmorja na otoku Hvaru. Nakon toga slijedi edukacija i uključivanje lokalnog stanovništva putem WEB GIS karte gdje će građani moći unijeti identificirane lokacije onečišćenih područja. Kroz implementaciju platforme i mobilizaciju volontera, projekt ima za cilj efikasno rješavanje ekoloških izazova i osnaživanje održivog upravljanja morskim resursima.

Zahvaljujemo se Ini na prepoznavanju našeg rada i svima koji su podržali našu viziju. Ovo priznanje je velika čast za našu Udrugu i potvrda našeg truda u promicanju zaštite okoliša. Ovo je veliki poticaj za nas da nastavimo raditi na projektima koji doprinose očuvanju prirode i održivom razvoju.